Uw bandenspecialist in Amersfoort

 Uw bandenspecialist in Amersfoort

ouderdom banden

Iedere band heeft een ouderdomscode. De laatste 4 cijfers van de DOT-codering geeft aan in welke week en in welk jaar een band werd geproduceerd.

Banden hebben een soort uiterste houdbaarheidsdatum. Vuistregel is banden van 6 jaar of ouder te vervangen i.v.m. inwendige veroudering. Deze veroudering is aan de buitenkant vaak niet te zien. Jaarlijks leidt dit tot uitval onderweg. Denk bijvoorbeeld aan defecte banden bij caravans en aanhangers op weg naar de vakantiebestemming. 2503 betekent geproduceerd in week 25 van 2003. Als je maar 3 cijfers ziet, is de band echt oud. Laat uw banden bij twijfel door ons controleren.